köhnəçilik

köhnəçilik
bax köhnəpərəstlik.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ruznaməçilik — köhn. bax qəzetçilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəhrəçilik — is. köhn. Cəhrədə yun əyirmə işi, peşəsi. Fatma cəhrəçilik edib bir növ gündəlik çörəyini qazanırdı. S. S. A.. Mən uşaqları cəhrəçiliklə böyütdüm. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəsidəçilik — is. köhn. Qəsidə söyləmək peşəsi, qəsidə yazmaq sənəti; qəsidə yazmaqla məşğul olma. Qədim Şərq şairlərinin bir çoxu qəsidəçiliklə məşğul olmuşdur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ərizəçilik — is. 1. Bax ərizəbazlıq. Ərizəçiliklə məşğul olmaq. 2. köhn. Keçmişdə savadsız adamlara pulla ərizə yazma peşəsi. Ərizəçiliklə güzəranını keçirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilmanulıq — is. köhn. Dilmancın (1 ci mənada) işi, vəzifəsi; tərcüməçilik. Qulluğumun adı dilmanclıq idi. C. M.. Bu cür dilmanclığın özünün də kənd arasında heç az hörməti olmurdu. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • idarədarlıq — is. köhn. 1. Evi yaxşı idarə etmə, qənaətçilik. 2. Bax idarəçilik. O fikirləşirdi: – Bəzi yerlərdə bəzi mühərrirlər kağızpərəstliklə idarədarlığa nədənsə hörmət bəsləmirlər. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kirəkeşlik — is. köhn. Kirəçinin peşəsi, işi, məşğuliyyəti; kirəçilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • külfət — is. <ər.> 1. Bax ailə 1 ci mənada. Bir külfətdə dörd nəfər uşaq var. . C. M.. <Qafar:> Pinəçilik edib yeddi baş külfətin ruzisini bir tövr ilə qazanıram. S. S. A.. <Molla Qurban:> Bəy yanında alnıaçıq, külfət yanında üzügülər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lələlik — is. köhn. Lələnin gördüyü iş; tərbiyəçilik. <Cəbi:> Allah mənə o qədər ömür versin ki, Qəmər xanımın uşaqlarına lələlik edim. S. S. A.. ◊ Lələlik etmək məc. – yaltaqlanmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pasibanlıq — is. köhn. 1. Pasibanın işi, vəzifəsi; qarovulçuluq. Şəhər yatmışdı. Təkbir şəhər pasibanlığı edən xoruzlar birbirlərinə oyaq olduqlarını xəbər verirdilər. Ə. H.. 2. Himayəçilik, hamilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”